Inkomstregistrets detaljerade anvisningar för 2020 har publicerats

3.1.2020

Inkomstregisterenheten har publicerat anvisningar för anmälning av uppgifter för år 2020. Anvisningarna beaktar ändringarna i inkomstregisterlagen som trädde i kraft 1.1.2020. Även andra preciseringar har gjorts i anvisningarna. Anvisningarna publiceras på svenska inom kort. 

Inkomstregistrets detaljerade anvisningar

Skatteförvaltningen har gett en anvisning om försummelseavgifter

Den 20.12.2019 har Skatteförvaltningen publicerat en anvisning om försummelseavgifter. I anvisningen berättas på vilka grunder och till vilket belopp Skatteförvaltningen påför försummelseavgifter för fel och brister i anmälningar som lämnas in till inkomstregistret.

Skatteförvaltningens anvisning: Försummelseavgifter i fråga om anmälningar till inkomstregistret (vero.fi)

Läs mera: Anmälan om inkomstuppgifter: påföljdsavgifter