Inkomstregistrets datasäkerhet fortfarande på en god nivå

29.4.2020

Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet beviljades 2019 ett datasäkerhetscertifikat enligt standarden ISO/IEC 27001. Under våren 2020 auditerades datasäkerheten på nytt, och då konstaterades den vara på en god nivå och inga avvikelser upptäcktes.

Inkomstregistret innehåller omfattande information om inkomst- och personuppgifter. För tillfället anmäls betalda löner till inkomstregistret och från och med 2021 även betalda pensioner och förmåner. Med hjälp av ledningssystemet för datasäkerheten säkerställs uppgifternas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet i inkomstregistret samt förhindras att uppgifterna försvinner eller hamnar i orätta händer.

"Vår primära målsättning är ett datasäkert inkomstregister. Det är fint att vi fått erkännande om att hanteringen av datasäkerheten lyckats. Inkomstdatasystemets uppgifter används av flera olika parter och vi vill säkerställa att användningen av systemet löper smidigt och är säkert även i fortsättningen", berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Datasäkerheten utvecklas kontinuerligt

Datasäkerheten i inkomstregistret bedöms och utvecklas kontinuerligt för att motsvara utmaningarna i den föränderliga omgivningen. Åtgärderna beaktas i verksamhetskulturen och de upptäckta problempunkterna ingrips.

"En viktig enskild faktor är utbildningen av inkomstregistrets personal, så att hoten beaktas och upptäcks på ett ändamålsenligt sätt. Inkomstregisterenheten måste kunna bemöta de föränderliga hoten mot datasäkerheten och företeelserna som utvecklas", berättar Holmström.

ISO/ICE 27001 är en internationellt erkänd standard för hantering av datasäkerhet (International Standard for Information Security Management Systems ISMS).