Inkomstregistret bildar kundjuryer för anmälan av förmånsuppgifter

19.3.2021

Inkomstregistret bildar två kundjuryer relaterade till förmånsuppgifter. Den ena juryn är öppen för anmälare av förmånsuppgifter och den andra för programvaruföretag som producerar programvara för förmånsuppgifter.

Med hjälp av kundjuryerna samlar inkomstregistret in respons för utvecklingen av dess tjänster och verksamhet. Anmälningen sker via i nedanstående länkar före utgången av 1.4.2021. Programvaruföretag kan också anmäla kontaktpersoner för intressentsamarbetet via samma enkät.

I kundjuryerna kan du delta i utvecklingen av inkomstregistret

Juryernas mandatperiod är två år, varefter inkomstregistret söker efter nya medlemmar. Även gamla medlemmar kan ansöka om att delta på nytt.

Juryerna sammanträder elektroniskt via Microsoft Teams. Åtminstone två möten ordnas om året. Även olika slags enkäter och dokument kan skickas till medlemmarna för kommentarer.

Högst 30 programvaruföretag väljs med i juryn för programvaruföretag. Till juryn för anmälare av förmånsuppgifter väljs högst 50 anmälningsskyldiga organisationer. Serviceproducenter som sköter anmälningar kan anmäla sig till denna jury. De som väljs in i juryerna får separat meddelande om valet.

Syftet med valen är att bilda en representativ helhet som beaktar olika anmälningskanaler och -behov. Juryernas verksamhet börjar i april 2021.

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2021