Inkomstregistret arrangerar webbseminarier om anmälan av förmånsuppgifter

22.4.2020

Förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med 2021. Inkomstregistret arrangerar webbseminarier om anmälan av förmånsuppgifter i maj.

Webbseminarierna är avsedda för parter som avser att anmäla eller använda förmånsuppgifter ur inkomstregistret från och med 2021. Inkomstregistrets sakkunniga svarar under webbseminarierna på frågor i chatten.

Anmäl dig till webbseminarierna:

8.5.2020 kl. 9 Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret

15.5.2020 kl. 9 Specialsituationer vid anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret

Webbseminarierna är avgiftsfria. Webbseminarierna spelas in och publiceras på webbplatsen inkomstregistret.fi efter evenemanget. Presentationerna har svenska undertexter.