Inkomstregistret ansluter sig till Suomi.fi-informationsleden före utgången av 2022

29.4.2020

Suomi.fi-informationsleden erbjuder ett enhetligt sätt att överföra information mellan olika myndigheter. Inkomstregistret ansluter sig till Suomi.fi-informationsleden senast 31.12.2022.

Med avvikelse från det tidigare anmälda är informationsleden inte ännu i bruk 2021.

Suomi.fi-informationsleden är en del av det nationella servicearkitekturprogrammet.

Suomi.fi-informationsleden erbjuder ett nytt sätt för företag och organisationer som använder inkomstregistret att utnyttja inkomstregistrets tjänster

Efter anslutningen är tjänsterna i det tekniska gränssnittet (anmälning av uppgifter och datadistribution) även tillgängliga via Suomi.fi-informationsleden. Det blir inga ändringar i inkomstregistrets nuvarande gränssnitt, utan de är tillgängliga även i fortsättningen. Om du redan tidigare använt inkomstregistret via gränssnittet och inte avser att använda informationsleden i fortsättningen, kan du fortsätta användningen av gränssnittet på samma sätt som tidigare. 

Närmare information om användarskyldigheter och -rättigheter i anslutning till Suomi.fi-tjänsterna (esuomi)

Närmare information om Suomi.fi-informationsleden (esuomi.fi)