Hur skyddas personuppgifterna i inkomstregistret?

28.10.2020

Dataintrånget och utpressningshärvan inom den privata sektorn som behandlats i offentligheten i oktober 2020 har väckt oro om datasäkerheten.

Uppgifterna i inkomstregistret förvaras och hanteras alltid i en s.k. miljö med förhöjd datasäkerhetsnivå. Med förhöjd datasäkerhet avses tekniska lösningar och administrativa åtgärder för att skydda uppgifterna.

Du behöver inte vidta några specialåtgärder för att skydda de uppgifter som inkomstregistret och Skatteförvaltningen har om dig.

Skatteförvaltningen tar datasäkerheten på allvar. För närvarande känner vi inte till något som kunde äventyra datasäkerheten vid uträttandet av inkomstregister- eller skatteärenden.

Ytterligare information om datasäkerheten i inkomstregistret:

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2020