Granska på dina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret − uppgifterna används för många beslut

16.4.2020

Arbetsgivarna anmäler uppgifter om utbetalda löner och arvoden till inkomstregistret. En enskild inkomsttagare kan kontrollera vilka inkomstuppgifter den egna arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret.

Om det förekommer fel i uppgifterna, kan de påverka många beslut som inkomstregistrets uppgifter ligger som grund för. Till exempel förhandsifyllda skattedeklarationen, utbetalning av dagpenning under permittering och arbetslöshet samt flera förmåner utbetalda av FPA grundar sig på inkomstregistrets uppgifter.

Kontrollera inkomstuppgifterna i e-tjänsten

Inloggningen till inkomstregistrets e-tjänst sker på webbplatsen inkomstregistret.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Logga in genom länken Logga in till inkomstregistret högst upp på sidan.

Se instruktionsvideorna om hur du kan granska på dina egna inkomstuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst:

Så här använder du inkomstregistret − Mitt inkomstregister (YouTube, längd 8:08 min)

Så här använder du inkomstregistret − Inkomsttagare: Granska på innehållet i anmälan om löneuppgifter, på finska (YouTube, längd 2:30 min)

Be prestationsbetalaren korrigera felaktiga eller bristfälliga uppgifter

Du kan redan på förhand se i inkomstregistret på vilka uppgifter det kommande myndighetsbeslutet grundar sig på. Om det förekommer fel eller brister i inkomstregistrets uppgifter, ska du be arbetsgivaren korrigera dem så att besluten grundar sig på korrekta uppgifter och att till exempel behandlingen av förmånsansökan sker smidigt.

Om inkomsttagaren själv korrigerar uppgifterna endast i förhandsifyllda skattedeklarationen eller förmånsansökan, förblir uppgifterna felaktiga i inkomstregistret och är felaktiga i kommande beslut. Uppgifterna inkomsttagaren korrigerat förmedlas inte vidare till exempel från förhandsifyllda skattedeklarationen till inkomstregistret, dit löneuppgifterna i första hand anmäls.

Arbetsgivaren är skyldig att korrigera felen eller bristerna i uppgifterna. Inkomsttagaren kan inte själv korrigera uppgifterna i inkomstregistret. Inkomstregistret kan inte heller korrigera uppgifterna på någons vägnar. Om prestationsbetalaren trots begäran inte korrigerar uppgifterna i inkomstregistret, ska inkomsttagaren anmäla de korrekta uppgifterna alltid separat till varje informationsanvändare.

Inkomstregistrets uppgifter används vid flera olika myndighetsbeslut

Myndigheterna använder uppgifter som anmälts till inkomstregistret som grund för flera olika beslut. Inkomstregistrets uppgifter används till exempel av arbetslöshetskassorna vid beräkningen av dagpenningar och av FPA vid beviljandet av dagpenningar som utbetalas till arbetsgivare. Skatteförvaltningen använder inkomstregistrets uppgifter i förhandsifyllda skattedeklarationer och ändringsskattekort.