Från och med 2021 anmäls förmåns- och pensionsuppgifter till inkomstregistret

27.5.2020

Inkomstregisterprojektet framskrider enligt tidtabellen. Från och med 1.1.2021 anmäls uppgifter om betalda förmåner och pensioner till inkomstregistret. Samtidigt börjar utsökningsmyndigheten utnyttja inkomstregistrets uppgifter.

I Finland har anmälan och utnyttjande av inkomstuppgifter digitaliserats i snabb takt.

Testningen av förmånsdatasystemet på förhand underlättar ibruktagandet

Inkomstregistret försnabbar och automatiserar löne- och förmånsuppgifternas dataflöde. Så gott som 90 % av anmälningarna överförs automatiskt till inkomstregistret från löneberäkningssystemen och ett motsvarande digitalt språng förväntas också för förmånernas och pensionernas del.

– Ändringarna i förmåns- och pensionsdatasystemen byggs upp och testas som bäst. Jag uppmanar därför alla förmånsbetalare och informationsanvändare att testa inkomstregistret före årsskiftet. De räcker inte med att inkomstdatasystemet fungerar, utan alla förmånsbetalare ska också se till att det egna systemet är redo för inkomstregistret. Vid årsskiftet blir årsanmälningar i anknytning till förmåner och pensioner som lämnas in till Skatteförvaltningen i historia, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström

Läs mera: Vilka dataflöden ersätter anmälan om förmånsuppgifter som lämnas in till inkomstregistret

Fokus på samarbete med intressentgrupper

Inkomstregistret är flera olika myndigheters gemensamma register. Inkomstregisterprojektet samarbetar koncist tillsammans med olika intressentgrupper.

Det finns flera olika samarbetsformer. Inkomstregistret anordnar till exempel kliniker för frågor och svar för intressentgrupper med två veckors mellanrum. Frågor kan också skickas till projektets e-postlåda på adressen YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi.

– Det handlar om en stor förändring. Ju bättre man är förberedd desto enklare är ibruktagandet av inkomstregistret vid årsskiftet. Det erbjuds en hel del med information och vi stöder intressentgrupperna gärna, uppmanar Holmström.

Inkomstregistrets uppgifter används omfattande i Finland

Inkomstregistret är samhälleligt ett betydande datalager. Uppgifterna används bland annat för beskattningen, beviljande av förmåner och pensioner, ersättningshandläggning inom försäkringen, arbetarskydd, statistik och fastställande av kommunernas kundavgifter.

 – Inkomstregistret har byggts upp tillsammans med arbetsgivarnas intresseorganisationer, systemleverantörer och olika myndigheter. Utvecklingen av ett digitalt realtidssamhälle har varit en gemensam målsättning, som visar sig som bättre digitala tjänster, berömmer Holmström.

Internationellt sätt är inkomstregistret i Finland exceptionellt omfattande, dit uppgifter anmäls i realtid. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret i regel inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Löne-, pensions- och förmånsuppgifter som anmäls till inkomstregistret täcker omkring 90 % av inkomsttagarnas skattepliktiga inkomster. I ungefär två fall av tre motsvarar de inkomster som anmälts till inkomstregistret inkomsttagarens hela inkomst.

Se videon: Inkomstregistret utvidgas (YouTube, på finska, längd 2:19 min)

Pressmeddelande 27.5.2020: Inkomstregistret utvidgas 2021 − förmåns- och pensionsuppgifter införs i inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 27.5.2020