Förmånsbetalare: anmäl utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret

4.1.2021

Vilka pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret?

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om pensioner och förmåner som utbetalats 1.1.2021 och därefter.

Uppgifter om pensions- eller förmånsbeslut anmäls inte till inkomstregistret, inte heller huruvida en ansökan har anhängiggjorts. Förmåner som ges i annan form än i pengar, t.ex. servicesedlar, anmäls inte till inkomstregistret. Naturaförmåner så som bilförmån och telefonförmån betraktas inte som förmånsinkomst. Naturaförmåner anmäls med anmälan om löneuppgifter.

Läs mer om uppgifter som anmäls till inkomstregistret:

Vem anmäler förmåns- och pensionsuppgifter?

Uppgifterna anmäls av pensions- eller förmånsbetalare, så som pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret, Försvarsmakten, arbetslöshetskassorna, anordnare av läroavtalsutbildning, försäkringskassor, civiltjänstgöringsplatser och kommuner.

Hur inleder jag anmälan av förmånsuppgifter?

Anmälan av förmånsuppgifter till inkomstregistret kräver förberedande åtgärder av producenten av förmånsuppgifter innan första anmälan kan lämnas in. Varje organisation som anmäler förmånsuppgifter ska bekräfta anmälan av förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.

Efter bekräftelsen kan organisationen lämna in anmälningar om förmånsuppgifter med en webblankett eller via laddningstjänsten samt göra en gränssnitts- och certifikatansökan.

De övriga förberedande åtgärderna beror på vilken kanal producenten av förmånsuppgifter avser att använda för anmälan av uppgifter.

Läs mer om de förberedande åtgärderna:

Se instruktionsvideorna om anmälan av förmånsuppgifter:

Se inspelningen från webbseminariet:

Om funktionerna i anknytning förmånsuppgifter inte syns i e-tjänsten:

  • Kontrollera att din organisation bekräftat anmälan av förmånsuppgifter i e-tjänsten. Funktionerna för anmälan av förmånsuppgifter, dvs. till exempel blanketten för anmälan om förmånsuppgifter, är inte tillgängliga innan bekräftelsen har gjorts. Organisationens utsedda representant kan endast göra bekräftelsen.
  • Kontrollera att personen har behövliga fullmakter för anmälan av uppgifter. Anmälan av förmånsuppgifter kräver fullmakten "Anmäla förmånsuppgifter" eller ”Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter”. Med fullmakten ”Granska förmånsuppgifter” kan förmånsuppgifter inte anmälas till inkomstregistret.

Läs mer:

 

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2021