Förening – försäkra dig om att du kan lämna in anmälningar till inkomstregistret också nästa år

12.11.2020

Uppdatering 9.12.2020

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret med hjälp av Katso-identifieringen och Katso-fullmakterna fram till 30.4.2021. Trots den förlängda tidsfristen är det viktigt att så snart som möjligt ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna och identifieringen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Från och med 2021 kan man inte längre uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder eller Katso-fullmakter.

Om föreningen betalar till exempel lön, arvoden eller kostnadsersättningar, måste föreningen anmäla uppgifterna till inkomstregistret. Försäkra dig om att personen som lämnar in anmälningar till inkomstregistret har behövliga fullmakter i kraft också efter 1.1.2021.

Se även till att nödvändiga beslut angående ändringen av fullmakter görs under föreningens styrelsemöte.  Om det riktas ändringar till organroller eller personer med firmateckningsrätt, rekommenderas det att den registrerade föreningen anmäler de ändrade uppgifterna till föreningsregistret. Användningen av e-tjänsten är lättare då uppgifterna är uppdaterade i föreningsregistret.

Vem kan uträtta ärenden på föreningens vägnar i inkomstregistret?

Föreningens styrelseordförande eller en person med firmateckningsrätt som är införd i föreningsregistret med rätt att ensam företräda föreningen kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på föreningens vägnar utan en separat fullmakt. Dessa organroller anses vara tillräckliga för uträttandet av ärenden i inkomstregistret.

Föreningens övriga representanter behöver en Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta ärenden på föreningens vägnar. En person som i föreningsregistret antecknats firmateckningsrätt ensam, kan bevilja fullmakter för att sköta ärenden på föreningens vägnar. En sådan person kan bevilja fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Inkomstregistrets fullmaktskoder är Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter.

Se video:
Så här använder du inkomstregistret – Befullmäktiga en person eller ett företag i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (YouTube, på finska, längd 3:26 min)

Om föreningen enligt firmateckningsregeln alltid måste företrädas av två eller flera personer tillsammans eller om en person med firmateckningsrätt inte är införd i föreningsregistret, beviljas fullmakterna med en fullmaktsansökan.

Kontrollera uppgifterna i föreningsregistret vid behov

Om personen med firmateckningsrätt i föreningen har i föreningsregistret införts rätten att företräda föreningen ensam, men hen trots det inte kan bevilja fullmakter i Suomi.fi-fullmakter, måste personen med firmateckningsrätt skicka en kontrollbegäran till föreningsregistret med Patent- och registerstyrelsens (PRS) responsblankett.

Välj punkten Föreningar på blanketten. Ange uppgiften ”Det går inte att bevilja Suomi.fi-fullmakter” i textfältet, och fyll i följande uppgifter:

  • föreningens FO-nummer och namn
  • namnet på den person som inte kan bevilja fullmakter
  • telefonnummer och e-postadress för svar.

Ytterligare information och anvisningar

Sidan har senast uppdaterats 12.11.2020