De som använder tjänsten Katso får en ytterligare frist med övergången till Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation

1.4.2021

Katso-koden och Katso-auktoriseringarna kan ännu användas i Skatteförvaltningens e-tjänster och i inkomstregistret fram till den 31 augusti 2021.

− Vi beslutade att bevilja dem som använder tjänsten Katso en ytterligare frist på fyra månader med övergången till tjänsten Suomi.fi som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller. Vi på Skatteförvaltningen vill säkra att de som fortfarande använder tjänsten Katso hinner få i ordning Suomi.fi-fullmakterna så att den elektroniska kommunikationen inte avbryts i något skede, säger direktör Saku Airosmaa.

Ta omedelbart i bruk Suomi.fi-fullmakterna

Största delen av företagen och organisationerna får Suomi.fi-fullmakterna i bruk direkt genom att autentisera sig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge en fullmakt där. Vissa samfund ska först göra en fullmaktsansökan − dessa är till exempel sammanslutningar och de dödsbon som har ett FO-nummer.

Sammanlagt cirka 43 000 kunder på Skatteförvaltningen använder ännu tjänsten Katso för elektronisk kommunikation. En del av dem får Suomi.fi-fullmakterna i bruk genom att först lämna en fullmaktsansökan och efter att ansökan godkänts ge de egentliga fullmakterna elektroniskt i Suomi.fi. Syftet med tidsfristen är att i synnerhet underlätta den överbelastade situationen i behandlingen av fullmaktsansökningar. Trots tidsfristen lönar det sig att inleda övergången till Suomi.fi-fullmakter genast.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2021