De som använder tjänsten Katso får en förlängd tid för övergången till Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering

9.12.2020

De kunder hos Skatteförvaltningen som fortfarande använder Katso-koden och Katso-auktoriseringarna får en tidsfrist fram till den 30 april 2021 med övergången till tjänsten Suomi.fi som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller.

I tjänsterna hos inkomstregistret och Skatteförvaltningen går det att sköta ärenden elektroniskt med hjälp av Katso-autentiseringen och Katso-auktoriseringen fram till utgången av april. Tjänsten Katso kan även användas i e-tjänsterna hos Tullen fram till utgången av februari.

– Vi kom till att förlänga användningstiden för tjänsten Katso eftersom vi på Skatteförvaltningen har upptäckt att speciellt ansökan om fullmakt eventuellt varit besvärligt och tagit tid för en del kundgrupper. Vi vill säkra att den elektroniska kommunikationen inte avbryts i något skede och att kunderna har tillräckligt med tid att ställa i ordning Suomi.fi-fullmakterna, säger överinspektör Juha Kartano.

Ta genast i bruk Suomi.fi-fullmakterna

Oavsett tidsfristen är det viktigt att så snart som möjligt ta i bruk Suomi.fi-fullmakterna och identifieringen med nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Om övergången till Suomi.fi-fullmakter kräver en fullmaktsansökan lönar det sig att lämna ansökan så snart som möjligt.

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med fullmaktskoder.

I inkomstregistret används Katso-fullmakter granska löneuppgifter och anmäla löneuppgifter.

I inkomstregistret används Suomi.fi-fullmaktskoder:

  • Granska löneuppgifter
  • Anmäla löneuppgifter
  • Granska förmånsuppgifter
  • Anmäla förmånsuppgifter
  • Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Läs mera:

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2020