Berätta om dina upplevelser om inkomstregistret – besvara vår enkät om användarnöjdheten

8.10.2021

Vi samlar varje år med en enkät in uppgifter om erfarenheterna av att använda inkomstregistret.

Enkäten kan besvaras till och med den 5 november 2021.

Enkäten genomförs två gånger i år, den första gången under våren och den andra gången nu under hösten. Med enkäten utreds hur inkomstregistret har fungerat ur kundernas synvinkel.

Enkäten kan besvaras av alla som använt inkomstregistret

Vår förhoppning är att bokföringsbyråer, företrädare för företag och organisationer samt hushållsarbetsgivare deltar i enkäten för uppgiftslämnare. Enkäten omfattar för även anmälan om förmånsuppgifter.

Jag deltar i enkäten för uppgiftslämnare

Vi ber inkomsttagare som använt inkomstregistrets e-tjänst att bedöma användarupplevelsen i ett separat frågeformulär.

Jag deltar i enkäten för inkomsttagare

Enkäter genomförs som en Webropol-enkät. Det tar ungefär fem minuter att delta i enkäten. Enkätuppgifterna behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

Samtidigt genomförs även separata enkäter för informationsanvändaren och inkomstregistrets kundråden.

Din åsikt är viktig för oss!

Läs mera om tidigare resultatet: Lite uppgång igen i användartillfredsställelsen för inkomstregistret

 

Sidan har senast uppdaterats 8.10.2021