Berätta om dina användarupplevelser i inkomstregistret

14.10.2020

Inkomstregistret samlar in information om användartillfredsställelsen och inkomstregistrets användarupplevelser. Du kan delta genom att svara på enkäten som är öppen fram till 8.11.2020.

"Vi vill ha en bättre uppfattning om hur inkomstregistret fungerat ur kundernas synvinkel. Enkäten ger jämförelseuppgifter om hur vi lyckats med utvecklingen och fungerar som en grund för vidareutvecklingen", berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Det är möjligt att delta i undersökningen om man anmält uppgifter till inkomstregistret eller använt inkomstregistrets e-tjänst. Vi välkomnar med bokföringsbyråer, företrädare för företag samt hushållsarbetsgivare. Vi ber dessutom inkomsttagare redogöra för sina användarerfarenheter med en separat enkätformulär.

Det tar ca 5 minuter att delta i undersökningen. En separat länk till enkäten skickas till informationsanvändarna och programvaruhusen.

Inkomstregistret utvecklas med hjälp av responsen

Resultaten utnyttjas i utvecklingen av inkomstregistret. Enkätresultaten behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

"Vi hoppas att så många som möjligt av inkomstregistrets användare hinner berätta om sina användarupplevelser: vad fungerar väl i inkomstregistret och vad kunde förbättras. Resultaten gagnar garanterat varenda inkomstregistrets användare", sammanfattar Holmström.

Du kan delta i inkomstregistrets undersökning av kundtillfredsställelse fram till den 8.11.2020:

  • som uppgiftslämnare kan du besvara enkäten via denna länk (webropol.fi)
  • som inkomsttagare kan du besvara enkäten via denna länk (webropol.fi).
Sidan har senast uppdaterats 14.10.2020