Årliga ändringar för 2022 presenteras under programvaruhusdagen i juni

10.5.2021

På måndagen den 14 juni 2021 klockan 9.00–11.00 ordnar inkomstregistret en programvaruhusdag i form av ett evenemang på internet. Under evenemanget presenteras de årliga ändringar som riktas till datainnehållet i löne- och förmånsuppgifter samt övriga kända ändringar för nästa år. 

Det är möjligt att ställa frågor om de årliga ändringarna under evenemanget. Evenemanget är avsett för programvaruhus, men även övriga intresserade kan anmäla sig.

Evenemangets program:

  • nya inkomstslag och behandlingsregler som införs vid ingången av 2022
  • övriga årliga ändringar
  • tidsplan för utvecklingen
  • ändringar i testmiljön för intressentgrupper
  • övriga aktuella teman och frågor som ställts på förhand.

Anmäl dig till evenemanget här (på finska).

I samband med anmälan kan du ställa förhandsfrågor om evenemangets tema.

Evenemanget ordnas på finska. Materialet från evenemanget publiceras på efterhand på webbplatsen inkomstregistret.fi även på svenska och engelska.

Årliga ändringar är ofta kopplade till lagstiftning

Inkomstregistret är föremål för kontinuerligt utvecklingsarbete. Utvecklingsbehov uppkommer vanligen till följd av respons och begäran om ändring av kunder och intressentgrupper, lagändringar eller registrets egna observationer.

Ändringar och förbättringar görs i inkomstregistersystemet varje månad genom att publicera en ny utvecklingsversion av registret. Innan produktionen publiceras är det möjligt för kunderna att testa de nya egenskaperna i en testmiljö.

En av de mest betydande helheterna av ändringar är de årliga ändringarna, dvs. ändringar som gäller det följande året. Årliga ändringar kan till exempel inbegripa nya inkomstslag eller behandlingsregler samt ändringar i datainnehåll. Ofta ligger ändringar i lagstiftningen bakom ändringarna som gäller det följande året.

Inkomstregistret ordnar årligen kundevenemang där de årliga ändringarna behandlas. På våren ordnas ett förhandsevenemang om de årliga ändringarna för programvaruhus och närmare årsskiftet ordnas ett kundevenemang för alla som är intresserade av ändringarna.

Ändringarna uppdateras även i de tekniska dokumenten och schemabeskrivningarna i inkomstregistret. Dokumentationen för 2022 publiceras på sidan Dokumentation, då dokumenten färdigställs.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2021