Arbetsgivare − anmälningar till inkomstregistret påverkar effektiviteten av behandlingen av dagpenningar

27.4.2020

Arbetslöshetskassorna utnyttjar inkomstregistrets uppgifter vid behandlingen av arbetstagarens permittering eller beslut om arbetslöshetsdagpenning. För fastställande av dagpenning behövs löneuppgifter för de sex månader som föregår permitteringen eller arbetslösheten.

Arbetsgivaren bör anmäla uppgifterna omfattande till inkomstregistret

När arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna omfattande till inkomstregistret kan arbetslöshetskassorna använda dem effektivt och då slipper arbetslöshetskassorna begära uppgifterna separat från arbetsgivarna eller arbetstagarna. Arbetstagaren erhåller då också sin dagpenning betydligt snabbare från arbetslöshetskassorna.

Arbetsgivaren bör specificera de betalda penninglönerna till inkomstregistret genom att använda inkomstslagen i 200-serien och genom att också anmäla frivilliga uppgifter. För behandlingen av ansökan om dagpenning behöver arbetslöshetskassorna uppgifter om anställningsförhållande, intjäningsperiod och frånvaro som anmäls frivilligt till inkomstregistret.

Arbetsgivare, anmäl åtminstone följande uppgifter till inkomstregistret för att försnabba behandlingen av ansökan om dagpenning i arbetslöshetskassorna:

  • intjäningsperiod för inkomsten
  • procentuell deltid eller ordinarie avtalad veckoarbetstid
  • frånvaroperiod
  • antal frånvarodagar
  • orsak till frånvaro
  • lönebeloppet för avlönad frånvaro.

Obligatoriska uppgifter otillräckliga för arbetslöshetskassorna vid behandling av ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Om de nödvändiga uppgifterna inte hittas i inkomstregistret begär arbetslöshetskassorna en utredning över uppgifter som saknas antingen från arbetsgivaren eller från arbetstagaren. Att uppgifter måste begäras och samlas in leder emellertid till att behandlingen av anmälningar  i onödan blir långsammare. Då kan arbetstagaren hamna vänta på en förmån som tillhör denne oskäligt länge.

Ur arbetsgivarens perspektiv är det också viktigt att arbetstagarens ekonomiska ställning tryggas i permitteringssituationer eller då arbetstagaren blir arbetslös.

Anmäl uppgifterna omfattande även i fortsättningen

Anmälningar som lämnats in tidigare kan kompletteras genom att lämna in en ersättande anmälan. Om detta inte är möjligt lönar det sig att åtminstone anmäla uppgifterna omfattande i fortsättning eftersom detta också gynnar arbetsgivaren.

Flera olika parter utnyttjar inkomstregistrets uppgifter. Till exempel förhandsifyllda skattedeklarationen och flera förmåner utbetalda av FPA grundar sig på inkomstregistrets uppgifter. Då de nödvändiga uppgifterna finns sparade i inkomstregistret behöver man inte separat begära dem från arbetsgivaren.

Inkomsttagarna kan också själv kontrollera vilka inkomstuppgifter den egna arbetsgivaren har anmält för dem i inkomstregistret. Det är alltså redan på förhand möjligt att förutse på vilka uppgifter det kommande myndighetsbeslutet grundar sig på.

Uppgifterna från inkomstregistret används omfattande för olika beslut

Arbetsgivare: Anmälan av frivilliga uppgifter till inkomstregistret är nu ännu viktigare än förut (tyj.fi) (på finska)