Anställer du en arbetstagare under sommaren? Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret

25.6.2020

Under sommaren låter många utföra renoveringsarbeten hemma eller på sommarstugan. Arbetsgivarna anställer säsongarbetare så som sommararbetare eller bärplockare.

Anmäl uppgifterna om de löner och arvoden som du har betalat till inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten gäller även kortvariga arbetsförhållande och prestationer som betalats till minderåriga. En sommararbetares löner ska alltså till exempel anmälas till inkomstregistret..

Uppgifterna lämnas in till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret. En tillfällig hushållsarbetsgivare ska anmäla uppgifterna senast på den 5:e dagen i den månad som följer på kalendermånaden.

Utöver anmälan om löneuppgifter lämnar arbetsgivaren in arbetsgivarens separata anmälan en gång i månaden till inkomstregistret. Anmälan lämnas in senast på den 5:e dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningen.

Utländska säsongarbetares identifierare

Uppgifter anmäls till inkomstregistret i regel med inkomsttagarens finska personbeteckning. Om inkomsttagaren inte har en finsk personbeteckning, kan du anmäla uppgifterna med en utländsk identifierare. Om inkomsttagaren inte har en utländsk identifierare heller, kan du anmäla uppgifterna utan kundnummer. Om inkomsttagaren inte har en finländsk identifierare, ska du på anmälan om löneuppgifter anmäla inkomsttagarens namn, adress, födelsetid och kön.

Om inkomsttagaren får senare en finsk personbeteckning, ska du anmäla både den finska personbeteckning och den utländska identifieraren.

Läs mera on inkomstregistrets kundnummer

Tjänsten Palkka.fi anmäler uppgifterna automatiskt

Om du beräknar lönerna i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, överförs uppgifterna om de utbetalda lönerna automatiskt till inkomstregistret och då behöver inga anmälningar lämnas in separat till inkomstregistret.

Du kan också anmäla uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst. Man loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på adressen inkomstregistret.fi.

Arbetsersättningar för behovsarbete anmäls också till inkomstregistret

Till exempel renoveringsarbetare, musiker och cateringanordnare arbetar ofta enligt behov. Anmäl arbetsersättningar som betalats till behovsarbetare till inkomstregistret om:

  • tjänsteleverantören inte är införd i förskottsuppbördsregistret
  • betalaren som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn betalar arbetsersättning till en inkomsttagare som är införd i förskottsuppbördsregistret, som saknar en pensionsförsäkring för företagare
  • inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Att vara införd i förskottsuppbördsregistret innebär att tjänsteleverantören själv sköter betalningen av skatter. Huruvida ett företag är infört i förskottsuppbördsregistret kan kontrolleras från företags- och organisationsdatasystemets webbsida www.ytj.fi.

Anmäl de utbetalda ersättningarna i inkomstregistrets e-tjänst. Du loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på adressen inkomstregistret.fi.

Inga nedre gränser i euro eller åldersgränser för anmälan

Till inkomstregistret anmäls alla utbetalda löner och arvoden utan nedre gräns i euro. Också löner som betalats till minderåriga eller utländska arbetstagare ska anmälas till inkomstregistret.

Se video: Så här anmäler du löneuppgifter till inkomstregistret (YouTube, på finska, längd 6:03 min)

Se video: Allmän presentation av inkomstregistrets e-tjänst (YouTube, på finska, längd 4:25 min)

Sidan har senast uppdaterats 25.6.2020