Anmäl uppgifterna om arbetsolycksfallsförsäkring till inkomstregistret

17.3.2020

Huruvida arbetsolycksfallsuppgifterna ska anmälas till inkomstregistret beror på om arbetsgivaren har tecknat en arbetsolycksfallsförsäkring eller inte. Försäkringen ska tecknas innan anställningsförhållandet inleds, dvs. försäkringen ska vara i kraft innan arbetstagaren inleder sitt arbete.

Läs mera om försäkringsskyldigheten

Försäkringsbolagen hjälper till med försäkringssituationer

När arbetstagaren står i ett anställningsförhållande, anmäl yrkesklass

När arbetstagaren står i ett anställningsförhållande, ska yrkesklassen anmälas till inkomstregistret. Betalda inkomster anmäls med inkomstslag.

Läs mera om anmälan av yrkesklass

Arbetsolycksfallsförsäkringspremien anmäls inte till inkomstregistret.

I vissa situationer kan arbetsgivaren ha försäkrat sina arbetstagare med fler än en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Anmäl i dessa situationer arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnumret för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen till inkomstregistret.

När arbetsolycksfallsförsäkringsskyldigheten saknas

Om arbetsgivaren inte är skyldig att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring för sina arbetstagare, anmäl de betalda inkomsterna med inkomstslag. Anmäl dessutom typ av undantagssituation för försäkring Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Kontrollera dock om det föreligger någon annan försäkringsskyldighet för övriga försäkringspremier.

Läs mera om undantagssituationer för försäkring

Anmälan av en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagares lön

När du anmäler löner som betalats till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare, ska också vissa försäkringsuppgifter anmälas.

Läs mera: Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL- eller LFöPL- försäkrade företagare

Så här korrigerar du uppgifter som anmälts felaktigt

Om du till inkomstregistret anmält uppgiften Ingen försäkringsskyldighet felaktigt, ska du korrigera uppgifterna genom att makulera den inlämnade anmälan och därefter lämna in en ny anmälan.

Om du anmält en felaktig yrkesklass, ska även den korrigeras. Korrigera yrkesklassen med en ersättande anmälan. Om du med samma anmälan korrigerar både yrkesklass och uppgiften Ingen försäkringsskyldighet, ska du korrigera uppgifterna genom att makulera den inlämnade anmälan och därefter lämna in en ny anmälan.

Läs mera om korrigering