Allt fler företag kan bevilja fullmakt i Suomi.fi-fullmakter

22.5.2020

Nya funktioner har publicerats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Följande företagsformer kan nu utfärda Suomi.fi-fullmakter trots att flera personer tillsammans skulle ha firmateckningsrätten:

 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • kommanditbolag
 • öppna bolag
 • rörelseidkare
 • föreningar med FO-nummer
 • stiftelser som är införda i handelsregistret.

Firmateckningsregeln enligt bolagsordningen måste vara:

 • styrelsen tillsammans
 • två styrelseledamöter tillsammans
 • styrelseordföranden och styrelseledamoten tillsammans.

Uppgiften om företagets firmateckningsregel bör dessutom vara sparad i handelsregistret och personer med firmateckningsrätt måste ha en finsk personbeteckning.

Med organroll kan du uträtta ärenden i inkomstregistret utan fullmakt

Med organroll kan företagets ärenden uträttas i inkomstregistret utan fullmakt. Exempel på sådana organroller är:

 • verkställande direktör
 • ställföreträdare för verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • styrelseledamot.

Organrollen bör vara införd i handelsregistret.

Suomi.fi-fullmakter ersätter så småningom Katso-fullmakter

Användningen av Katso-tjänsten håller på att upphöra i inkomstregistret. I takt med att nya funktioner tas i bruk kan användningen av Suomi.fi-fullmakter inledas.

Ytterligare information och anvisningar

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2020