Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan nu ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, om två eller flera personer tillsammans har firmateckningsrätt

6.4.2020

Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan nu befullmäktiga en person eller ett företag i tjänsten Suomi.fi-fullmakter att sköta ärenden i inkomstregistret för företaget, om firmateckningsrätt innehas av flera personer tillsammans.

Befullmäktigandet kan göra i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, om firmateckningsregeln enligt bolagsordningen är

  • aktiebolagets eller bostadsaktiebolagets styrelse tillsammans
  • två av aktiebolagets eller bostadsaktiebolagets styrelseledamöter tillsammans
  • styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans.

Flera firmatecknare kan ge befullmäktigandet tillsammans, om det i handelsregistret finns en uppgift om aktiebolagets eller bostadsaktiebolagets firmateckningsregel och personerna har finländska personbeteckningar.

Med organroll kan man sköta ärenden utan fullmakt

Med organroll kan man sköta aktiebolagets eller bostadsaktiebolagets ärenden i inkomstregistret utan fullmakt. Sådana organroller är exempelvis:

  • verkställande direktör
  • verkställande direktörens ställföreträdare
  • styrelseordförande
  • styrelseledamot.

Organrollen ska ha antecknats i handelsregistret.

Suomi.fi-fullmakter kommer gradvis att ersätta Katso-fullmakterna

Katso-fullmakter används i inkomstregistret ännu fram till senare delen av år 2020. Man kan börja använda Suomi.fi-fullmakter allt eftersom nya egenskaper införs i Suomi.fi-fullmakterna.

Användning av Katso-fullmakter i inkomstregistret

Katso-fullmakter fungerar i inkomstregistret under 2020 även om personen loggar in i inkomstregistrets e-tjänst med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Katso-fullmakterna tas helt ur bruk i inkomstregistret under senare delen av år 2020. För att ärenden ska kunna skötas i e-tjänsten även därefter, ska varje befullmäktigad person begära Suomi.fi-fullmakter för sig själv så fort som detta är möjligt.

Ytterligare information och anvisningar