Administratörer av gränssnittstjänster: Inkomstregistret ändrar på krypteringsinställningarna för SFTP 15.2.2021

17.6.2020

Inkomstregistrets ändrar på krypteringsinställningarna för SFTP-kanalen i det tekniska gränssnittet. Alla som administrerar gränssnittstjänsterna som hänför sig till inkomstdatasystemet måste beakta de skärpta krypteringsinställningarna i sitt eget genomförande. Skärpningarna införs i inkomstregistrets EXT-testmiljö 9.11.2020. I produktion införs skärpningarna 15.2.2021.

De nya inställningarna har uppdaterats i dokumentet för 2021 Tekniskt gränssnitt − Tillämpningsanvisning 2021 (pdf) (på finska).

I inkomstregistrets SFTP-kanal används en SSH-förbindelse. Partens system måste använda version 2 enligt SSH-protokollet för att skapa en förbindelse. För att förbindelsen ska kunna skapas måste systemet stöda åtminstone en algoritm från någon av nedanstående grupperna.

Algoritmer för nyckelöverföring:

 • curve25519-sha256@libssh.org
 • curve25519-sha256
 • ecdh-sha2-nistp521
 • ecdh-sha2-nistp384
 • ecdh-sha2-nistp256
 • diffie-hellman-group16-sha512
 • diffie-hellman-group15-sha512
 • diffie-hellman-group17-sha512
 • diffie-hellman-group18-sha512

Serverns offentliga nyckel:

 • ssh-rsa
 • rsa-sha2-512
 • rsa-sha2-256

Krypteringsalgoritmer:

 • aes256-gcm@openssh.com
 • aes128-gcm@openssh.com
 • aes256-ctr
 • aes192-ctr
 • aes128-ctr

Integritetsalgoritmer:

Offentliga nyckeln som servern använder samt dess hashvärde har publicerats på webbsidan Gränssnittets produktionsadresser. På sidan listas även alla adresser för inkomstregistrets gränssnittstjänster.

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2020