Inga förseningsavgifter påförs för försenade inkomstregisteranmälningar 2020

16.3.2020

Coronaläget kan medföra svårigheter för företagare, företag och bokförare att lämna in anmälningar till inkomstregistret. Om anmälan av utbetalda löner försenas p.g.a. insjuknandet, påförs inte inkomstregistrets förseningsavgift år 2020.

Var och en av inkomstregistrets informationsanvändare informerar separat om sina eventuella påföljdsavgifter.

Inkomstregistrets uppgifter som grund för utkomsten av arbetstagare som permitterats eller är i karantän

Pandemin som förorsakats av coronaviruset kan medföra permitteringar. Arbetstagaren kan också ombes stanna hemma från sitt förvärvsarbete samt hamna i isolering eller karantän för att förhindra coronaviruset från att spridas.

Arbetslöshetskassorna fastställer dagpenningen som hänför sig till permitteringarna. Vid beviljandet av dagpenning utnyttjar arbetslöshetskassorna uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Därför är det viktigt att löneuppgifterna anmälts korrekt till inkomstregistret. Korrekta uppgifter i inkomstregistret ligger till grund för arbetstagarnas utkomst.

FPA beviljar arbetstagaren eller arbetsgivaren sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsam sjukdom. FPA utnyttjar uppgifter som anmälts till inkomstregistret vid beviljandet av stöd. Läs mera på FPA:s sidor.

Det kan uppstå köer vid beviljandet av olika förmåner under coronaläget. När uppgifterna anmälts korrekta och omfattande till inkomstregistret försnabbas handläggningen av förmånen och utredningsarbetet som måste göras efteråt minskar i företag och bokföringsbyråer. Detta underlättar för sin egen del företag i nuläget, eftersom de inte behöver göra extra arbete. När förmånshandläggarna har tillgång till de behövliga uppgifterna i inkomstregistret, fattas förmånsbesluten smidigt.

Arbetstagare: du kan kontrollera dina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret

Varje arbetstagare kan i inkomstregistrets e-tjänst granska sina löneuppgifter i realtid. Om det förkommer fel eller brister i uppgifterna är prestationsbetalaren skyldig att korrigera uppgifterna till inkomstregistret.

Se instruktionsvideon:Så här använder du inkomstregistret − Mitt inkomstregister