Ändringar i uträttandet av ärenden i inkomstregistret för utländska aktörer

16.9.2020

Utländska aktörer kan nu identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med hjälp av identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

Identifieringen med mobilapplikationen ersätter Katso-koderna som avskaffas vid årsskiftet. Mobilapplikationen är endast avsedd för utlänningar som tidigare använt Katso-koder, men som saknar finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg. Finnish Authenticator och Katso-koderna fungerar parallellt i inkomstregistret till slutet av 2020, varefter Katso-koderna avskaffas.

En utländsk representant för ett utländskt företag kan uträtta ärenden på företagets vägnar i inkomstregistret, om hen har tillgång till identifieringstjänsten Finnish Authenticator samt har en Suomi.fi-fullmakt.

Gör så här om en finsk bokföringsbyrå eller annan extern partner uträttar en utländsk kunds ärenden

Om en finsk bokföringsbyrå eller annan extern partner har hand om en utländsk företagskunds ärenden, ska  representanten för den utländska organisationen skaffa sig identifieringstjänsten Finnish Authenticator och därefter söka fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi.

En utländsk aktör kan bevilja bokföringsbyrån olika fullmakter i tjänsten för tjänstemanabefullmäktigande. Om en utländsk aktör vill befullmäktiga en bokföringsbyrå att uträtta ärenden på dess vägnar i inkomstregistrets e-tjänst, är fullmaktskoderna anmäla löneuppgifter eller granska löneuppgifter.

Katso-tjänsten avskaffas 31.12.2020

Ta i bruk identifieringstjänsten så snart som möjligt och sköt fullmaktsärenden i skick. Katso-tjänsten avskaffas 31.12.2020. Det går alltså inte att uträtta ärenden med Katso-koder eller Katso-fullmakter i inkomstregistret från och med 1.1.2021.

Läs mera om hur mobilapplikationen Finnish Authenticator tas i bruk

Läs mera om hur en utlänning befullmäktigar i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi

 • Utländsk aktör: Så här övergår du från Katso-tjänsten till identifieringstjänsten Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakter

 • Bokföringsbyrå

  Informera den utländska kunden om att Katso-tjänsten upphör.
 • Utländsk aktör

  Registrera en UID-identifierare och ladda ned mobilapplikationen Finnish Authenticator.
 • Utländsk aktör

  Gör en fullmaktsansökan. Efter att fullmaktsansökan handlagts, bevilja fullmakt till en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå enligt alternativen A eller B.
 • A) Fullmaktsrätt direkt till en bokföringsbyrå

  Ett utländskt företag kan bevilja fullmaktsrätt till en finsk bokföringsbyrå. Bokföringsbyrån kan vidarebefullmäktiga till exempel en viss arbetsgivare att uträtta ärenden i inkomstregistret på företagets vägnar.
 • B) Fullmaktsrätt till en utländsk representant

  Ett utländskt företag kan bevilja fullmaktsrätt till en utländsk representant. Representanten kan vidarebefullmäktiga till exempel en bokföringsbyrå att uträtta ärenden i inkomstregistret på företagets vägnar.
Sidan har senast uppdaterats 16.9.2020