Ändringar i e-tjänsterna: eget val för stort antal fullmakter

8.9.2021

I e-tjänsternas roller har i dag lagts till ett nytt alternativ: Uträtta ärenden för företag (stort antal fullmakter).

Denna nya roll för ärenden är avsedd främst för revisionsbyråer och andra som har hand om flera olika organisationers ärenden i inkomstregistrets e-tjänster. Den nya rollen är bra i situationer då någon som har många fullmakter av ett företag eller en organisation och funktionen Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation har fungerat långsamt eller inte alls.

Sök företag eller organisation med FO-nummer

Efter att ha valt Uträtta ärenden för företag (stort antal fullmakter), öppnas ett sökfält där personen med fullmakt kan ange FO-numret för det företag eller organisation som beviljat fullmakten. Systemet kollar fullmaktens giltighetstid. Efteråt öppnas vyn för ärendehantering åt användaren för den valda organisationen, och man fortsätter som förut. Om du vill byta företag, gå tillbaka till första sidan och välj åter Uträtta ärenden för företag (stort antal fullmakter).

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2021