Inkomstregistret utvidgas i två faser

28.5.2019

Inkomstregistrets följande utvidgningar kommer att ske i två faser. Finansministeriet börjar bereda lagändringar som skjuter upp införandet av pensioner on förmåner i systemet till år 2021. Användargruppen för löneuppgifter utvidgas emellertid enligt planerna nästa år.

Enligt den nya tidsplanen kommer inkomstregistret att utvidgas enligt följande:

  • År 2020: Användarna av inkomstuppgifter utvidgas till att omfatta bland annat arbetslöshetskassor, utvecklings- och förvaltningscentren, regionförvaltningsverken, försäkringsbolagen, kommunerna och Statistikcentralen. 
  • År 2021: Informationsinnehållet utvidgas till att omfatta pensioner och förmåner.

Inkomstregistret togs i bruk vid ingången av år 2019. Löneuppgifterna anmäls till inkomstregistret i realtid. Detta möjliggör både förnyandet av socialskyddet samt försnabbandet av kommunikation med myndigheterna.

Fasindelningen säkerställer en lyckad förändring

Man vill garantera att det finns tillräckligt med tid för att genomföra de planerade förändringarna och därför sker utvidgningen i faser. Erfarenheterna under början av året har visat att det finns mera arbete än väntat framför oss. Med fasindelningen vill man försäkra sig om att arbetsgivarna får ett tillräckligt stöd för anmälan om löneuppgifter samt att löneuppgifterna har anmälts korrekt.

"Det är motiverat att indela utvidgningen i två faser, eftersom förändringen är så enorm. I och med fasindelningen vill vi försäkra oss om att förändringen sker på det bästa möjliga sättet. Dessutom vill vi reservera tillräckligt med tid för att stöda arbetsgivarna med löneuppgifterna", berättar direktören för inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

År 2020 ökar mängden inkomstregistrets informationsanvändare avsevärt, då över 400 organisationer börjar använda uppgifter från inkomstregistret. Uppgifterna används av alla kommuner och en del samkommuner, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, arbetarskyddsmyndigheterna, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), Statistikcentralen, ANM:s förvaltningsområde, Olycksfallsförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen samt Landskapet Åland, dess myndigheter och kommuner. Pensions- och förmånsuppgifter fasindelas och anmälas från och med år 2021.

Finansministeriets pressmeddelande: Inkomstregistret utvidgas i två skeden - pensioner och förmåner inkluderas 2021

Ytterligare information till medierna:

kommunikationschef Marjo Björk

tfn 029 512 3780

viestinta.tulorekisteri@vero.fi