Förberedelserna för inkomstregistret är på god väg – utöver löner ska även förmåner anmälas till registret

13.6.2018

Inkomstregistret införs den 1 januari 2019, och inledningsvis är det löneuppgifter som anmäls till registret. Från och med 2020 anmäls även uppgifter om förmåner och pensioner. Anläggningsprojektet för ett nationellt inkomstregister (KATRE) har kommit långt, och nu publiceras gränssnittsbeskrivningarna för anmälning av förmånsuppgifter till registret.

I och med publiceringen kan också de som betalar förmånsinkomster börja förbereda sig för inkomstregistret. Med hjälp av gränssnitten kan uppgifterna överföras automatiskt till inkomstregistret. Det är alltid betalaren som anmäler inkomstuppgifterna till inkomstregistret.

År 2020 utvidgas inkomstregistrets användarkrets när bl.a. Statistikcentralen, olycksfallsförsäkringsanstalterna och arbetslöshetskassorna kommer med. Då kan inkomstregistret användas för såväl löne- som förmåns- och pensionsuppgifter.

- Det är bara en kort tid kvar till 2019 och införandet av inkomstregistret. Inkomstregistersystemet testas för närvarande och vi hoppas att så många som möjligt kan testa systemet för att tjänsten ska fungera som den ska. Publiceringen av gränssnitten för förmånsuppgifter är en oerhört viktig milstolpe för inkomstregistret, eftersom det ger en inblick i hur det kommer att se ut 2020. Då kommer alla som betalar ut pensions- och förmånsinkomster att vara med i inkomstregistret, säger Terhi Holmström, direktör för inkomstregisterprojektet.

Ytterligare information till medierna

kommunikationschef, Marjo Björk, Nationella inkomstregisterprojektet

tfn 029 512 3780 eller viestinta.tulorekisteri@vero.fi