Egna inkomstuppgifter kan nu granskas i inkomstregistret, dit arbetsgivarna anmäler utbetalda löner

22.10.2019

Sedan ingången av 2019 har arbetsgivare anmält uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster till inkomstregistret. Tidigare anmälde arbetsgivarna löneuppgifter till flera olika parter − numera är löneuppgifterna samlade i ett ställe, inkomstregistret.

Från och med ingången av detta år har arbetsgivarna gjort över 42 miljoner anmälningar till inkomstregistret om utbetalda löner.

Granskning av egna inkomstuppgifter kräver inloggning

Numera kan man själv granska sina egna inkomstuppgifter från inkomstregistret om man så önskar. Inloggningen sker på webbsidan inkomstregistret.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

I allmänhet syns inkomstuppgifterna i inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen. Pensions- och förmånsbetalarna inleder anmälningen av uppgifter till inkomstregistret från och med ingången av 2021 och därmed syns pensioner och förmåner inte ännu i  inkomstregistret.

Inkomstregistrets uppgifter används för olika myndighetsbeslut

Utifrån de uppgifter som anmälts till inkomstregistret fattas exempelvis beslut angående FPA:s förmåner, utbildningsförmåner och arbetspensioner. Dessutom behövs uppgifterna för skötseln av beskattningsuppgifter. Nästa år kan uppgifterna också utnyttjas vid besluten angående klientavgifter inom småbarnspedagogiken och arbetslöshetsdagpenning samt vid Statistikcentralens statistikföring. Informationsanvändarna får endast tillgång till de uppgifter de är berättigade till.

"Medborgaren har för första gången en aktuell och detaljerad helhetsbild av sina förvärvsinkomster. Man behöver inte längre söka uppgifter från lönespecifikationer på papper. Detta leder även till att transparensen av beslut som angår medborgaren ökar. Dessutom bygger besluten på mer aktuella uppgifter än tidigare", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Om det förekommer fel i inkomstuppgifterna ska arbetsgivaren eller prestationsbetalaren korrigera anmälningarna som lämnats in till inkomstregistret. Inkomstregistret kan inte korrigera inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret.

Inkomstregistret underlättar skötandet av myndighetsärenden

För medborgarna innebär inkomstregistret smidigare ärendehantering. Man behöver inte längre lämna in uppgifter om sina förvärvsinkomster som bilaga till en ansökan, eftersom beslutsfattarna får dem direkt ur inkomstregistret.

På detta sätt får medborgaren besluten snabbare och enklare.

Inkomstregistret på två minuter: Inkomstregistret − nästa steg för det digitala samhället (YouTube, längd 2:08 min)

Ytterligare information till medierna:

kommunikationschef Marjo Björk
tfn 029 512 3780
viestinta.tulorekisteri@vero.fi