Till inkomstregistret anmäls nu alla betalda löner - det digitala steget medför nytta för hela samhället

4.1.2019

 Inkomstregistret förenklar och tydliggör arbetsgivarnas anmälningsskyldigheter

Inkomstregistret infördes 1.1.2019. Under de två första dygnen gjordes redan 30 000 anmälningar till inkomstregistret.

"Det verkar som om arbetsgivarna och bokföringsbyråerna har förberett sig för inkomstregistret. Framför allt är vi mycket nöjda med att största delen av anmälningarna är gjorda automatiskt direkt från lönesystemen. Detta är inkomstregistrets centrala mål: det är möjligt att helt och hållet automatisera anmälandet och samtidigt förenkla arbetsgivarens anmälningsskyldigheter", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström. E-tjänsten är inkomstregistrets grundläggande förutsättning.

Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret endast en gång, inom fem dagar från betalningen. Också till exempel hushållsarbetsgivare, föreningar och organisationer anmäler de utbetalda lönerna och andra prestationer, såsom kostnadsersättningar, till inkomstregistret. Hushåll och småföretag kan anmäla uppgifterna till inkomstregistret till exempel genom att använda den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi.

Inkomstregistret möjliggör ett samhälle i mer realtid

Inkomstregistret erbjuder en uppdaterad databas om löne-, förmåns- och pensionsuppgifter även för myndigheterna. Myndigheter och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret medför inga nya rättigheter att få information. Endast anmälningssättet ändras.

"I det samhälleliga digitala steget som inkomstregistret möjliggör har en viktig faktor varit lönesystemsleverantörerna, som förnyat löneadministrationen avsevärt genom att automatisera anmälandets processer. Bokföringsbyråerna har också förberett sig väl och de myndigheter som är informationsanvändare får de uppgifter som de behöver från inkomstregistret som de ska. Det ser bra ut som en helhet", berömmer Terhi Holmström.

Det samlas respons av kunderna om tjänsten och utvecklingsmål som hänför sig till ärendehantering kartläggs. "De nya funktionerna kommer att synas hos kunderna som en förbättring i tjänsten under våren", berättar Terhi Holmström.

Det följande stora framsteget sker i inkomstregistret 1.1.2020, då även pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret och antalet myndigheter och organisationer som utnyttjat informationerna ökar. Då används uppgifterna av bland annat arbetslöshetskassorna och kommunerna. I det skedet är målen som uppställdes för inkomstregistret nådda.

Medborgarnas ärendehantering med myndigheterna förenklas

Inkomstregistret medför inga nya skyldigheter åt medborgarna. Endast hushåll som betalar lön anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

Att sköta ärenden med myndigheterna förenklas trots det. När uppgifter börja lagras i inkomstregistret, behöver man inte mera själv lämna löneuträkningar till myndigheter till exempel som bilaga till sin ansökan. Myndigheterna hämtar uppgifterna från inkomstregistret, när behandlingen inleds.

Medborgaren får en helhetsbild i realtid av sina löne-, pensions- och förmånsuppgifter från och med år 2020.

Projektet för att grunda ett nationellt inkomstregister är ett av den nuvarande regeringens spetsprojekt inom digitalisering av offentliga tjänster.

Ytterligare information till medier

Kommunikationschef Marjo Björk
Nationella inkomstregisterprojektet (KATRE)
tfn 029 512 3780 eller viestinta.tulorekisteri@vero.fi