Media

Inkomstregistrets medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier.

Vi ger information om bland annat följande ämnen:

  • Nationella inkomstregisterprojektet (KATRE)
  • information om inkomstregistret
  • expertutlåtanden och -kommentarer

Kommunikation och media

Inkomstregistrets kommunikation, tfn. 029 512 3780

viestinta.tulorekisteri@vero.fi