Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Offentliga samfund

Arbetspensionsbolagen

 • Elo: elo.fi
 • Ilmarinen: ilmarinen.fi
 • Keva: keva.fi
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA: lpa.fi
 • Sjömanspensionskassan: sjomanspensionskassan.fi
 • Varma: varma.fi
 • Veritas: veritas.fi
 • Porasto: porasto.fi
  •  Apotekens Pensionskassa, Eläkekassa Verso, Valion Eläkekassa, Rundradions pensionsstiftelse, övriga pensionsstiftelser och -kassor som Porasto förvaltar

Olycksfallsförsäkringsbolagen

Arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassornas Samorganisation - TYJ tyj.fi

 • Arbetslöshetskassan för Tjänstemän i Specialbranschen, Specialutbildades ak Erko, Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområden, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Transportbranschens arbetslöshetskassa, Juristernas arbetslöshetskassa och Läkarnas arbetslöshetskassa, Lärarnas arbetslöshetskassa, Servicebranschernas arbetslöshetskassa, Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa,, Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa, Super arbetslöshetskassa, Elbranschernas arbetslöshetskassa, , Hälsovårdens arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassan Pro, Arbetslöshetskassan Aaria, Allmän arbetslöshetskassa YTK, Företagarnas Arbetslöshetskassa, Öppna arbetslöshetskassan A-kassan