Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Offentliga samfund

Arbetspensionsbolagen

 • Elo: elo.fi
 • Ilmarinen: ilmarinen.fi
 • Keva: keva.fi
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA: lpa.fi
 • Sjömanspensionskassan: sjomanspensionskassan.fi
 • Varma: varma.fi
 • Veritas: veritas.fi
 • Porasto: porasto.fi
  • ABB Eläkesäätiö, Apotekens Pensionskassa, Eläkekassa Verso, OP-Pensionskassa, Valion Eläkekassa, Rundradions pensionsstiftelse, övriga pensionsstiftelser och -kassor som Porasto förvaltar
 • Mandatum Life: mandatumlife.fi
  • Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö, UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö, Orionin Eläkesäätiö, Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek konkursbo och övriga pensionsstiftelser- och kassor som Mandatum Life Palvelut Oy förvaltar lisaelakepalvelu@mandatumlife.fi

Olycksfallsförsäkringsbolagen

Arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassornas Samorganisation - TYJ tyj.fi

 • Arbetslöshetskassan för Tjänstemän i Specialbranschen, Specialutbildades ak Erko, JATTK-arbetslöshetskassa, Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa –JYTK, Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområden, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Transportbranschens arbetslöshetskassa, Juristernas arbetslöshetskassa, Läkarnas arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassa för försäljar- och marknadsförarproffsen, Lärarnas arbetslöshetskassa, Servicebranschernas arbetslöshetskassa, Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa, Post- och logistikbranschens arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa, Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa, Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland SYT, Super arbetslöshetskassa, Elbranschernas arbetslöshetskassa, Industrins arbetslöshetskassa, Hälsovårdens arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassa Finka, Arbetslöshetskassan Pro, Arbetslöshetskassan Statia, Allmän arbetslöshetskassa YTK