Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Folkpensionsanstalten FPA: www.fpa.fi

Sysselsättningsfondenwww.tyollisyysrahasto.fi

Skatteförvaltningen: www.skatt.fi

Arbetspensionsbolagen:

2020 blir även följande inkomstregistrets informationsanvändare

Trafikförsäkringscentralen: www.lvk.fi/sv

Patientförsäkringscentralen: www.pvk.fi/sv

Olycksfallsförsäkrare: www.tvk.fi/sv

Olycksfallsförsäkringscentralens ersättningsservice www.tvk.fi/sv

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsgren

Arbetaskyddsmyndigheterna: www.tyosuojelu.fi/sv/web/sv/forsta-sidan

Arbetslöshetskassorna: www.tyj.fi/sv

  • Allmän arbetslöshetskassa YTK, Arbetslöshetskassa Finka, Arbetslöshetskassa för försäljar- och marknadsförarproffsen, Arbetslöshetskassan för den offentliga sektorn och välfärdsområden, Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO, Arbetslöshetskassan för Tjänstemän i Specialbranschen, Arbetslöshetskassan Pro, Arbetslöshetskassan Statia, Bryggbranschens arbetslöshetskassa, Elbranschernas arbetslöshetskassa, Finlands Livsmedelsarbetares arbetslöshetskassa, Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, Hälsovårdens arbetslöshetskassa, Industrins arbetslöshetskassa, JATTK-arbetslöshetskassa, Juristernas arbetslöshetskassa, Läkarnas arbetslöshetskassa, Lärarnas arbetslöshetskassa, Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa, Papperindustriarbetarnas arbetslöshetskassa, Post- och logistikbranchens arbetslöshetskassa, Servicebranschernas arbetslösheskassa, Specialutbildades ak Erko, Super arbetslöshetskassa, Transportbranschens arbetslöshetskassa