Kontaktuppgifter till inkomstregistrets informationsanvändare

Inkomstregistrets informationsanvändare ger anvisningar i frågor som hänför sig till arbetsgivarskyldigheter och avgifter samt i frågor om tolkningen av informationsanvändarnas egen lagstiftning.

Folkpensionsanstalten FPA: www.fpa.fi

Sysselsättningsfondenwww.tyollisyysrahasto.fi

Skatteförvaltningen: www.skatt.fi

Arbetspensionsbolagen:

2020 blir även följande inkomstregistrets informationsanvändare

Trafikförsäkringscentralen: www.lvk.fi/sv

Patientförsäkringscentralen: www.pvk.fi/sv

Olycksfallsförsäkrare: www.tvk.fi/sv

Arbetaskyddsmyndigheterna: www.tyosuojelu.fi/sv/web/sv/forsta-sidan