Inkomstregisterminologi

Inkomstregistret
Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

Inkomstregistermyndighet
Skatteförvaltningens enhet som svarar för inkomstregistrets funktion.

Inkomsttagare
Inkomsttagare är alla lön-, pensions- eller förmånstagare.

Informationsproducent
Alla företag och andra aktörer som är skyldiga att anmäla information om löner, pensioner eller förmåner i Finland.

Informationsanvändare
I det första skedet från och med 1.1.2019 är informationsanvändarna Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna & PSC.

I det andra skedet från och med 1.1.2020 är även Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, ANM:s förvaltningsområde, kommunerna och arbetarskyddsmyndigheten informationsanvändare.Information om KATRE-projektet och dess framskridande