Tidpunkt:
3.4.2019 10:00 - 11:30

Aktuella teman i inkomstregistret, webbseminarium 3.4.2019 kl. 10–11.30

Tid: 3.4.2019 10.00–11.30

Målgrupp: Arbetsgivare och övriga prestationsbetalare samt aktörer som anmäler uppgifter till inkomstregistret

Webbseminariets program:

  • Allmänt om anmälan till inkomstregistret
  • Aktuellt om anmälan
  • Vanliga frågor om inkomstregistret
  • Inkomstregistrets sakkunniga svarar på frågorna på chatten 

Webbseminariet hålls enbart på finska. Presentationen kommer senare att översättas till svenska.

Anmäl dig till evenemanget (på finska)

Du kan följa sändningen på adressen www.mediaserver.fi/live/vero.

Evenemanget direktsänds på webben. Vi använder Youtube Live-tekniken för webbseminariet. Vi rekommenderar webbläsaren Chrome, Firefox eller Safari. Youtube Live fungerar inte med operativsystemet Windows 7 om du använder webbläsaren Internet Explorer. Med operativsystemet Windows 7 är det särskilt viktigt att använda webbläsaren Chrome eller Firefox. Webbläsaren Internet Explorer fungerar normalt med operativsystemet Windows 10.

Du får mer detaljerade anvisningar om deltagandet till din e-post före evenemanget. Evenemanget är gratis.

En inspelning av evenemanget finns tillgänglig fr.o.m. 4.4.