Viktigt att anmäla löneuppgifterna korrekt till inkomstregistret – myndigheterna utnyttjar de inlämnade uppgifterna vid beslutsfattandet

27.2.2019

Införandet av inkomstregistret 1.1.2019 ändrade anmälningen av löneuppgifter. Utbetalda löner och övriga förvärvsinkomster anmäls inom fem dagar efter betalningsdagen till inkomstregistret. Uppgifterna i en anmälan används för flera olika myndigheters behov.

På basis av de uppgifter som lämnats in till inkomstregistret fattas till exempel medborgarnas pensions- och förmånsbeslut och påförs diverse avgifter. Det är viktigt att uppgifterna har anmälts rätt till inkomstregistret. Prestationsbetalaren dvs. arbetsgivaren är skyldig att korrigera felaktiga uppgifter utan dröjsmål till inkomstregistret.

– Inkomstregistret kontrollerar att uppgifterna har anmälts i rätt format före de sparas i inkomstregistret. Inkomstregistret kan dock inte övervaka uppgifterna dvs. kontrollera om  inkomsten som anmälts är till exempel korrekt till sitt belopp. Arbetsgivaren svarar för att de anmälda löneuppgifterna är riktiga. Kvaliteten på uppgifterna övervakas däremot av aktörer som använder uppgifter i inkomstregistret, berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Arbetsgivaren kan kontrollera de inlämnade uppgifterna till exempel i inkomstregistrets e-tjänst.  Inloggningen sker från övre hörnet på webbplatsen inkomstregistret.fi. Man loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Arbetsgivaren kan även beställa en rapport med hjälp av vilken uppgifter avstäms.

Om det förkommer fel i inkomstregistrets uppgifter, ska arbetsgivaren utan dröjsmål korrigera uppgifterna till inkomstregistret. Uppgifterna korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan eller genom att makulera den tidigare anmälan. Uppgifterna kan korrigeras genom det tekniska gränssnittet, i laddningstjänsten eller med webblanketten i e-tjänsten.

– Den andra gången är anmälan av uppgifter till inkomstregistret redan bekantare, så det lönar sig att kontrollera de tidigare anmälda materialens och anmälningarnas status samtidigt som man lämnar in nya anmälningar. Om arbetsgivaren upptäcker fel eller brister i anmälningarna för januari ska de omedelbart korrigeras. Om arbetsgivaren av misstag lämnat in flera anmälningar för januari ska de ogrundade anmälningarna makuleras.  Också bokföringsbyrån eller en övrig extern partner som har hand om löneadministrationen kan avstämma uppgifterna, men då behöver den befullmäktigade partnern fullmakt av kunden för användningen av e-tjänsten.  För avstämning av uppgifter kan man dock även beställa en rapport genom det tekniska gränssnittet, berättar Holmström.

Om överflödiga anmälningar eller material inte makuleras eller felaktiga anmälningar korrigeras, fattar aktören som använder uppgifter i inkomstregistret beslut på basis av felaktiga uppgifter. Då fastställs till exempel skatteförpliktelserna för arbetsgivarprestationerna och pensionsförsäkringspremierna på basis av ett felaktigt belopp. Även som grund för medborgarnas pensions- och förmånsbeslut används felaktiga belopp.

Över 220 000 arbetsgivare har i januari 2019 lämnat in uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret.

Omkring 2,1 miljoner löntagarens uppgifter har anmälts till inkomstregistret för januari.