Varför förkastar inkomstregistret det inlämnade materialet?

29.1.2019

Inkomstregistret accepterar inte felaktiga eller bristfälliga anmälningar. Felaktiga anmälningar sparas inte i systemet. Då ger inkomstregistret ett felmeddelande åt anmälaren. Nedan har uppräknats de vanligaste orsakerna till varför materialet förkastats vid inkomstregistrets kontroll samt instruktionerna till hur materialet inlämnas problemfritt.

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet har gjorts felaktigt

Vid ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet har inte den som gjort ansökan valt punkten "Min organisation anmälan uppgifter till inkomstregistret för en annan parts räkning."

Då har organisationens företrädare inga rättigheter att lämna in material via gränssnittet för en annan parts räkning. Rätten kontrolleras vid utskickningsfasen.

Gör så här: Person med firmateckningsrätt ska göra en ersättande ansökan om ibruktagandet av tekniska gränssnittet i inkomstregistrets e-tjänst, där hen anmäler alla uppgifter som behövs. Även de uppgifter som tidigare var rätt ska anmälas på nytt, till exempel alla kanaler som är i bruk.

Videon (på finska): Tee korvaava hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (YouTube, längd 3:20 min)

Landskoden saknas

Adressuppgifter och landskod är obligatoriska uppgifter som ska anmälas bland annat då

  • "Typ av identifierare" är någon annan än FO-nummer eller finsk personbeteckning
  • det handlar om en tillfällig arbetsgivare
  • det är fråga om en begränsat skattskyldig
  • sexmånadersregeln kan tillämpas
  • arbetsstaten är en skatteavtalsstat.

Stavningen bör uppmärksammas i landskoderna. "DE" tolkas till exempel som en annan kod än "De".

Betalningsdagen får inte vara tidigare än 1.1.2019

Till inkomstregistret anmäls enbart prestationer som betalats efter 1.1.2019. Betalningsdagen eller anmälningsdagen får inte vara tidigare än 1.1.2019.

Anmäl kundnumret rätt

Vid anmälningen av kundnumret tolkas till exempel ”150172-999H” som en annan identifierare än ”150172-999h”.

För prestationsbetalaren anges i första hand ett finländskt kundnummer (t.ex. FO-nummer eller personbeteckning). Om betalaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. I dessa fall ska även specificerande identifierings- och kontaktuppgifter anges, t.ex. betalarens namn- och adressuppgifter och landskod. Dessa uppgifter ska lämnas också då prestationsbetalaren är en tillfällig arbetsgivare.

Inkomsttagaren identifieras i första hand med ett finländskt kundnummer (FO-nummer eller personbeteckning). Om inkomsttagaren saknar finskt kundnummer anges uppgifterna med utländsk identifierare. I dessa fall ska även personens eller företagets namn och adressuppgifter anges. Om inkomsttagarens är en fysisk person, ska även födelsetid och kön anges. Om betalaren har både en finländsk och utländsk identifierare, ska bägge anges.

Typ av identifierare ska motsvara den egentliga identifieraren. Personbeteckning ska till exempel anmälas som Typ av identifierare: 2 Personbeteckning.

Typen 99 Annan identifierare används endast då om ingen annan typ av identifierare kan användas. Om inkomsttagaren angetts en konstgjord personbeteckning, anmäls den konstgjorda personbeteckningen genom att använda typ av identifierare: Annan identifierare. I samband med typen Annan identifierare anges även andra uppgifter så som adressuppgifter och landskod.