Vanliga frågor om inkomstregistrets certifikat

14.1.2019

Inkomstregistrets certifikat behövs då, om företaget använder sig av ett lönesystem, från vilket det har skapats en elektronisk förbindelse, dvs. ett tekniskt gränssnitt, till inkomstregistret. I e-tjänsten behövs till exempel inte ett certifikat.

Företaget ska först fråga leverantören av löneadministrationssystemet hur anmälningar från systemet till inkomstregistret går till. Därefter ansöker man vid behov om certifikat. Leverantören av löneadministrationssystemet instruerar dig.

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet görs i inkomstregistrets e-tjänst. Ansökan kan endast göras av en person med firmateckningsrätt vid punkten Inställningar. Personer med firmateckningsrätt är verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare, tjänsteman med rätt att ensam företräda företaget, Katso-huvudanvändare eller näringsidkare.

Gör du en ersättande anmälan eller ansöker du om ett nytt certifikat?

När ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet har gjorts, kan nya behov uppstå i anslutning till certifikat.

En ersättande anmälan görs då, om man ändrar den ursprungliga anmälan eller då man till exempel korrigerar ett fel i den ursprungliga anmälan.

Ersättande anmälan

  • Ändring av den ursprungliga anmälan (t.ex. en ny kanal tas i bruk). Alla kanaler som man vill använda antecknas i anmälan, även de kanaler som redan är giltiga.
  • Korrigering av ett fel i den ursprungliga anmälan (ansökt om fel kanal).

Funktionen Ansök om ett nytt certifikat används då, när man ansöker om ett nytt certifikat (t.ex. tilläggscertifikat) till en kanal som är kraft eller hämtningen av certifikatet har misslyckats (telefonnumret har uppgetts i fel format, PIN har tappats bort, e-postadressen har uppgetts fel).

Vid ansökan om ett nytt certifikat, kan man endast välja mellan de kanaler, till vilka man tidigare gjort en ansökan och vars behörighet är giltig.

Kolla inkomstregistrets videor (på finska):
Tiedon tuottaja - Hae uutta varmennetta (YouTube, längd 2:28 min)

Tulorekisterin tiedon tuottaja - Tee korvaava hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (YouTube, längd 3:20 min)

Varför får jag inte ett nytt e-postmeddelande efter ersättande anmälan?

Ett nytt e-postmeddelande skickas inte, om man inte i den ersättande anmälan valt nya kanaler för sändning av data.

Varför har jag inte fått en PIN-kod för hämtning av certifikatet?

PIN-koden skickas efter att man tryckt på länken Öppna meddelandet i det skyddade e-postmeddelandet som skickats i samband med hämtningen av certifikatet.

  • Om PIN-koden har tappats bort, ska du ansöka om ett nytt certifikat i e-tjänstens punkt Ansök om ett nytt certifikat.
  • Om ett telefonnummer har uppgetts fel, ska du ansöka om ett nytt certifikat i e-tjänstens punkt Ansök om ett nytt certifikat.