Utvidgningen av inkomstregistret sker i två faser

28.5.2019

Det är meningen att inkomstregistrets följande utvidgningar kommer att ske i två faser. Finansministeriet börjar bereda ett förslag enligt vilket:

1.1.2020

  • Användarna av inkomstuppgifter utvidgas då alla informationsanvändare som nämns i inkomstregisterlagen  börjar använda uppgifterna

1.1.2021

  • Pensions- och förmånsuppgifterna anmäls till inkomstregistret
  • Utsökningsmyndigheten blir informationsanvändare

År 2020 ökar antalet inkomstregistrets informationsanvändare

År 2020 ökar mängden inkomstregistrets informationsanvändare avsevärt, då över 400 organisationer börjar använda uppgifter från inkomstregistret. Med fasindelningen vill man försäkra sig om att arbetsgivarna får ett tillräckligt stöd för anmälan om löneuppgifter.

Uppgifterna används av alla kommuner och en del samkommuner, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, arbetarskyddsmyndigheterna, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), Statistikcentralen, ANM:s förvaltningsområde, Olycksfallsförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen samt Landskapet Åland, dess myndigheter och kommuner.

Från och med 2021 anmäls pensions- och förmånsuppgifterna till inkomstregistret

Pensions-och förmånsuppgifterna medför nytt dataflöde till inkomstregistret, som enligt det nya förslaget skulle anmäls till inkomstregistret från och med år 2021. Man vill försäkra sig om att det finns tillräckligt med tid för att genomföra de planerade förändringarna och därför sker utvidgningen i faser. Pensions- och förmånsbetalare anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

Läs mera: Inkomstregistret utvidgas i två faser (pressmeddelande 28.5.2019)