Svaranden i regel nöjda med inkomstregistrets kundservice

13.6.2019

De som besvarade inkomstregistrets kundserviceundersökning var i regel nöjda med den service som de fått och ansåg att de fick sina ärenden bra skött. En del kritiserade dock rusningen i början av året. Kundserviceundersökningen genomfördes i april-maj som en textmeddelandeförfrågan och svaranden var nästan tusen till antalet (n=955).

De flesta ansåg kundservicen vara bra eller mycket bra

79 % av svaranden gav inkomstregistrets kundservice betyget bra eller mycket bra. 69 % av svaranden fick sitt ärende skött i kundservicesituationen och 14 % fick sitt ärende inlett. 17 % ansåg däremot att de inte fick sitt ärende skött.

Negativ respons för långa väntetider

I början av året kunde väntetiden växa upp till 30-60 minuter. Detta var den största orsaken till betyget dålig eller mycket dålig. För tillfället är väntetiden i inkomstregistrets kundservice i genomsnitt 5 minuter.

Negativ respons gavs också på kundservicens kvalitet samt utmaningar i anknytning till inkomstregistersystemet.

Kundservicen utvecklas utifrån responsen

Inkomstregistret har avsevärt ändrat på förfaringssätten för anmälandet. De flesta företagen använder bokföringsbyråer och löneadministrationsexperter för anmälan av löneuppgifter. Dessa har i god tid gjort förberedelser inför inkomstregistret.

"Ändringen har varit mer utmanande för hushållen samt för de små företagen och föreningarna. En av de största utmaningarna är den lagstadgade anmälningstiden på fem dagar. Den strikta tidsfristen skapar ytterligare utmaningar för inkomstregistrets kundservice. Vi följer jämt upp kvaliteten på kundservicen och strävar efter att kundens problem löses", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Inkomstregistrets kundservice utvecklas utifrån den respons som fås. Respons om kundservicen kan ges med responsblanketten.

"Det har framkommit flera ärenden som kräver riktlinjer under början av året. Vi diskuterar om riktlinjerna med de organisationer som använder inkomstregistrets uppgifter. Uppgifter som arbetsgivare anmäler används i stor utsträckning vid beslutsfattandet. Därmed är det viktigt att anvisningarna till alla delar är korrekta och i enlighet med användarnas bestämmelser", fortsätter Holmström.