Störning i inkomstregistrets e-tjänst i makulering av anmälningar

14.3.2019

Det förekommer en störning i inkomstregistrets e-tjänst i makuleringen av anmälningarna om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar.

Anmälningarna till inkomstregistret kan fortfarande makuleras och makuleringen sparas i inkomstregistrets databas, men e-tjänsten meddelar inte att makuleringen har genomförts. Makuleringen syns dock i e-tjänsten om man söker den makulerade anmälan på nytt. Störningen berör inte makulering av material.

Vi åtgärdar störningen så fort som möjligt. Vi beklagar den olägenhet som störningen medför.