Så här makulerar du anmälningar som innehåller fel eller som sparats i inkomstregistret flera gånger

19.3.2019

Om en felaktig anmälan eller material som innehåller flera anmälningar ska helt raderas från inkomstregistret, gör betalaren detta genom makulering. Makulering av uppgifter betyder att uppgifterna inte längre är giltiga i inkomstregistret. Makuleringen hänförs till rätt anmälan med hjälp av inkomstregistrets anmälningsreferens eller betalarens anmälningsreferens.

Betalaren kontrollerar och väljer själv vilka material som makuleras. Som anmälningar som sparats flera gånger betraktas anmälningar om samma inkomsttagare som samma betalare har lämnat in för samma betalningsdag och löneutbetalningsperiod och som innehåller samma uppgifter.

Inkomstregistersystemet kan inte kopiera eller duplicera de uppgifter och anmälningar som sparats i inkomstregistret. Material sparas flera gånger i inkomstregistret endast om betalaren anmäler dem flera gånger. Vissa betalare kan ha lämnat in samma material flera gånger, om t.ex. löneadministrationssystemet inte har meddelat att den första sändningen har sparats eller om löneadministrationssystemet inte har begärt behandlingsrespons från inkomstregistret efter mottagningskvitteringen.

Störning i inkomstregistrets e-tjänst i makulering av anmälningar

Det förekommer en störning i inkomstregistrets e-tjänst i makuleringen av anmälningarna om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar.

Anmälningarna till inkomstregistret kan fortfarande makuleras och makuleringen sparas i inkomstregistrets databas, men e-tjänsten meddelar inte att makuleringen har genomförts. Makuleringen syns dock i e-tjänsten om man söker den makulerade anmälan på nytt. Störningen berör inte makulering av material.

Vi åtgärdar störningen så fort som möjligt. Vi beklagar den olägenhet som störningen medför.

Makulering av uppgifter i inkomstregistret