Precisering av anvisningen i fråga om situationer med ställföreträdande betalare, då den hjälpbehövande är minderårig

30.1.2019

Inkomstregistret preciserar anvisningen i fråga om situationer med ställföreträdande betalare, då den hjälpbehövande är minderårig.

Avlönande av en personlig assistent medför arbetsgivarskyldigheter. Många kommuner har med den hjälpbehövande slutit avtal om skötsel av arbetsgivarskyldigheterna som anknyter till utbetalningen av lön till en personlig assistent. Kommunen verkar som ställföreträdande betalare när löner utbetalas för personliga assistenter med kommunens medel. Förutom kommunen kan även en samkommun verka som ställföreträdande betalare.

Då den hjälpbehövande är minderårig i situationer med ställföreträdande betalare, anmäls alltid den hjälpbehövande personens uppgifter som den egentliga arbetsgivarens uppgifter till inkomstregistret. Förfarandet gäller även om man ingått avtal med vårdnadshavaren.

Situationer med ställföreträdande betalare beskrivs närmare i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare. I anvisningens avsnitt 2.2 behandlas en situation där kommunen verkar som ställföreträdande betalare. Inkomstregistret preciserar denna anvisning på ovan beskrivna sättet.

Korrigering av inlämnade anmälningar

Om vårdnadshavarens personbeteckning getts som uppgift för den egentliga arbetsgivaren, ska den inlämnade anmälningen makuleras och en ny anmälning lämnas in där man anmäler den minderåriga hjälpbehövande personens personbeteckning som den egentliga arbetsgivarens identifierare. Det finns en separat kundanvisning om Korrigering av uppgifter i inkomstregistret. Anvisningens kapitel 5 beskriver korrigering av uppgifter genom makulering.