Poststrejken fördröjer också inkomstregistrets brev

8.11.2019

Poststrejken som börjar på måndag fördröjer också leveransen av inkomstregistrets brev samt leveransen av de anmälningar kunderna lämnar in på papper till inkomstregistret. Enligt planerna ska strejken börja på måndag 11.11 kl. 6 och ta slut på söndag 24.11 kl. 24.

Använd e-tjänsten under strejken

Utdelningen av brev från inkomstregistret kan fördröjas en hel del på grund av strejken. Inkomstregistret får nödvändigtvis inte heller anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar kunderna skickat per post i tid. Om anmälningarna fördröjs kan detta medföra förpliktelser från inkomstregistrets informationsanvändare, så som Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden och arbetspensionsanstalterna. Kunden bör själv kontakta respektive myndighet eller part angående tidsfristerna. Inkomstregistret svarar inte för informationsanvändarnas påföljdspraxis.

Observera också att fast du skulle posta anmälan i tid kommer den nödvändigtvis inte fram till inkomstregistret inom den utsatta tiden på grund av strejken. Därför uppmanar inkomstregistret kunderna att i första hand lämna in anmälningar och korrigeringar i inkomstregistrets e-tjänst.

Strejken inverkar inte på e-tjänsten. Anmälningar som gjorts elektroniskt finns tillgängliga i inkomstregistrets e-tjänst så snart de har utfärdats.

Största delen av inkomstregistrets anmälningar görs elektroniskt och endast 1 % lämnas in på pappersblankett. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas till inkomstregistret på pappersblankett.