Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret år 2020

15.2.2019

Inkomstregisterprojektet har fullföljt sitt uppdrag enligt planerad tidtabell så att inkomstregistret togs i bruk från och med början 2019 för löneuppgifternas del. Republikens president har idag stadfäst lagen om inkomstdatasystemet till den del som gäller pensioner och förmåner och lagen träder i kraft 15.2.2019. Datainnehållet i inkomstregistret utvidgas avsevärt då pensions-och förmånsuppgifterna anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2020

Från och med år 2020 ökar mängden inkomstregistrets informationsanvändare då uppgifterna används förutom av Skatteförvaltningen, FPA, Sysselsättningsfonden, arbetspensionsförsäkringsbolagen och Pensionsskyddscentralen (PSC) även av arbetslöshetskassorna, skadeförsäkringsbolagen, kommunerna, arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, arbetarskyddsmyndigheterna, Statistikcentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen enligt sina åtkomsträttigheter.

Testningen av gränssnitten för pensions- och förmånsuppgifter inleds stegvis från och med 27.3.2019 tillsammans med intressentgrupperna

Vill du hålla dig uppdaterad om inkomstregistret?

Prenumerera på ett nyhetsbrev om inkomstregisterprojektet. I våra nyhetsbrev ger vi aktuell information om inkomstregistret och hur projektet framskrider. Vi skickar nyhetsbreven per e-post med cirka två månaders intervall. Det är fritt för var och en att prenumerera på nyhetsbrevet.

Sätt upp dig på sändlistan

Läs mera: Inkomstregistret utvidgas 1.1.2020 (pressmeddelande 15.2.2019)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta, på finska (www.vm.fi)