På grund av ett mänskligt fel överfördes person- och löneuppgifter till inkomstregistrets anvisning

10.12.2019

Den 5.12 upptäckte inkomstregistret en felaktig anvisning på dess webbsida. Anvisningen innehöll ett exempel på kodspråk, där man använt riktiga person- och inkomstuppgifter i stället för konstgjorda. Uppgifterna hänförde sig till en enskild arbetsgivares löneutbetalningshändelse och gällde 384 arbetstagare.

Anvisningen togs omedelbart bort när felet upptäcktes. Tekniska exemplen är avsedda för löneadministrationens programvaruutvecklare, och i normala fall används konstgjorda personbeteckningar och inkomstuppgifter i dem. I detta fall har man i exemplet felaktigt använt riktiga personuppgifter.

Felet berodde på ett mänskligt fel. Anvisningen hade laddats ned från 53 adresser innan den togs bort från webbsidan. Anvisningen hann vara cirka fem månader på webbsidan. 

– Publiceringsprocessen för dokument som publiceras på webbsidan inkomstregistret.fi har nu gåtts igenom och skärpts ytterligare. Felet skedde vid utarbetningen av det tekniska dokumentet i XML-format. Det handlar alltså inte om ett fel i anknytning till inkomstregistersystemet eller anmälandet, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Inkomstregistret kontaktar de personer som berörs av ärendet

Uppgifterna är ytterst starkt skyddade i inkomstregistersystemet. I detta fall felutreddes uppgifterna manuellt, vilket ledde till att uppgifterna på grund av ett mänskligt fel hade hamnat i anvisningens exempel. Inkomstregistret kontaktar per brev alla de personer, vars uppgifter var med i exemplet. Den ifrågavarande arbetsgivaren har också kontaktat de personer som berörs av ärendet.

–  Vi tar situationen ytterst allvarligt och ber om ursäkt. Vi utför en grundlig utredning om hur felet har skett och försäkrar oss om att motsvarande fel inte ska ske på nytt. Vi har lämnat in en anmälan till dataombudsmannen med anledning av detta, berättar Terhi Holmström.

Inkomstregistret ber alla som laddat ner anvisningen att förstöra ifrågavarande dokument.

  • Anvisningen som innehöll felaktiga uppgifter: Tekniskt gränssnitt – ZIP-fil för applikationsutvecklare 2020, 27.6.2019 (zip), version 1.0