Nya funktioner till inkomstregistret år 2019

2.1.2019

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt. Under år 2019 förbättras tjänstens tillgång och användbarhet utifrån den kundrespons som fås och enligt kundernas behov.

Urvalet av rapporter som kan beställas i e-tjänsten utvidgas i början av året. För tillfället kan inkomsttagaren granska sina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret. När arbetsgivaren anmält de första löneuppgifterna till inkomstregistret, kan inkomsttagaren vid behov beställa ett inkomstregisterutdrag i pdf-format i e-tjänsten. Detta är möjligt från och med 25.1.2019.

Man kan utföra ärenden för en annan privatperson i inkomstregistrets e-tjänst från och med 11.1.2019, om man har fått fullmakt för detta.

"Inkomstregistret är en helt ny tjänst och flera olika myndigheters gemensamma ansträngning. Vi samlar respons och följer upp användbarheten fortlöpande och utvecklar inkomstregistret utifrån det. Utbyte av meddelanden tas till exempel i bruk stegvis i inkomstregistret under år 2019", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Kommande driftsavbrott i inkomstregistret

Publiceringen av inkomstregistrets nya funktioner förorsakar följande driftsavbrott i januari:

  • 5.1 kl. 12 − 24
  • 10.1 kl. 20 − 24
  • 12.1 kl. 12 − 24
  • 24.1 kl. 20 − 24

Information om andra eventuella driftsavbrott publiceras senare.