Nya funktioner i inkomstregistrets e-tjänst

11.4.2019

Inkomstregistret utvecklas kontinuerligt. Nya funktioner har publicerats i inkomstregistret 10.4.2019.

Uträtta ärenden för en annan privatperson

En privatperson kan befullmäktiga en annan privatperson att uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst. Fullmakt ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Nu är det möjligt att uträtta ärenden för en annan privatperson i inkomstregistret. En person som har befullmäktigats kan till exempel anmäla löneuppgifter samt korrigera eller makulera dem för en annan person. Rapporter, såsom inkomstregisterutdraget, kan dock inte beställas för en annan person.

Användarbarheten i e-tjänsten har förbättrats

Anmälan om löneuppgifter kan även fyllas i med datorns tangentkommandon. Detta förbättrar användbarheten i inkomstregistrets e-tjänst.

Användarbarheten i inkomstregistrets laddningstjänst har också förbättrats. Användaren får nu bättre uppgifter om materialets status. Dessutom visas materialets mottagningstidpunkt och behandlingsrespons först när det har behandlats.

Även andra förbättringar har gjorts i inkomstregistrets e-tjänst. Läs mera (på finska)

Inkomstregisterutdrag

Inkomsttagaren kan beställa ett inkomstregisterutdrag om de inkomstuppgifter som lämnats in i inkomstregistret. Läs mera

Att skriva ut anmälan

I den respons som lämnats till inkomstregistret har man ofta bett om möjligheten att skriva ut anmälningar. Nu är det möjligt att skriva ut anmälningar genom att använda webbläsarens utskriftsfunktion (ctrl + p).

Så här ger du respons

Inkomstregistret är en helt ny tjänst och ett nytt sätt att fungera. Vi utvecklar inkomstregistret utifrån den kundrespons som vi får. Din åsikt är viktig för oss.

Ge respons om inkomstregistret