Med hjälp av inkomstregistrets avgränsningsidentifierare kan man nu avgränsa fullmakter

23.10.2018

Inkomstregistret har två avgränsningsidentifierare för avgränsning av fullmakter: underorganisationens identifierare och kundnummer. Avgränsningsidentifierarna används för inkomstregistrets fullmaktskoder Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter. Läs mer om avgränsningsidentifierare (på finska).

Avgränsningsidentifierarna infördes 23.10.2018.

Du kan nu skapa avgränsningsidentifierare via Suomi.fi-fullmakter.