Makulering i inkomstregistrets e-tjänst

1.2.2019

Det kan uppstå situationer vid anmälning till inkomstregistret där man vill makulera, dvs. radera innehållet i hela materialet eller en enskild anmälan. Materialet kan eventuellt ha skickats in två gånger eller materialet kan innehålla uppgifter, man vill radera från inkomstregistret. I vissa situationer kan även korrigering av fel i anmälan kräva makulering.

I följande situationer korrigeras felet genom att makulera en tidigare anmälan och därefter lämna in en ny anmälan:

Anmälan om löneuppgifter

 • korrigering av betalningsdag
 • korrigering av löneutbetalningsperiod
 • korrigering av kundnummer för betalare och inkomsttagare
 • korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen ställföreträdande betalare
 • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer
 • korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituationer för försäkring (till exempel om arbetsförhållandet förändras efter att den ursprungliga anmälan lämnats in):
  • Ändring av uppgifter i Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
  • Ändring av uppgifter i Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt

Arbetsgivarens separata anmälan

 • korrigering av rapporteringsmånaden
 • korrigering av prestationsbetalarens kundnummer
 • korrigering av pensionsarrangemangnummer
 • korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer

Så här makulerar du hela materialet

I inkomstregistrets e-tjänst kan du makulera ett material som innehåller anmälningar. Med denna funktion makulerar du alla anmälningar materialet innehåller. Om man efter insändningen av materialet sparat nyare versioner om samma anmälan till exempel i e-tjänsten, makuleras även de nyare versionerna samtidigt.

 • Logga in i inkomstregistrets e-tjänst. Välj det företag som du vill sköta ärenden för eller vars material du vill makulera. Välj Sänt material i vänstra menyn. Du kan endast makulera ett sådant material vars status är Giltig.
 •  Välj materialet du vill makulera. Kontrollera att materialreferensen överensstämmer med materialet som ska makuleras.
 • Uppgifterna i det valda materialet öppnas i fönstret. Välj Makulera materialet i det övre högra hörnet. Tjänsten ber dig att bekräfta makuleringen: "Är du säker på att du vill makulera materialet?". Välj Makulera materialet.

Det går inte att återta makuleringen och det makulerade materialet kan inte returneras till inkomstregistret. Materialet förblir kvar i listan för det sända materialet och dess status är Makulerat. Om materialet vill införas tillbaka till inkomstregistret, måste man sända materialet på nytt och använda en ny materialreferens.

Så här makulerar du en enskild anmälan

I inkomstregistrets e-tjänst kan man makulera en enskild anmälan, även om man skickat den som en del av ett material.

 • Logga in i inkomstregistrets e-tjänst. Välj det företag som du vill sköta ärenden för eller vars material du vill makulera. Välj Inlämnade anmälningar i vänstra menyn.
 • Sök anmälan genom att till exempel precisera sökningen med anmälningsreferensen. Öppna anmälan och välj Makulera i det övre högra hörnet. Tjänsten ber dig att bekräfta makuleringen: "Är du säker på att du vill makulera anmälan?". Välj Makulera anmälan.

Det går inte att återta makuleringen och det makulerade materialet kan inte returneras till inkomstregistret. Om materialet vill införas tillbaka till inkomstregistret, måste man sända materialet på nytt och använda en ny materialreferens.

Läs mera om korrigering av uppgifter genom makulering

Detaljerad anvisning: Korrigering av uppgifter i inkomstregistret