Lagen om inkomstdatasystemet träder i kraft 16.1.2018

12.1.2018

Republikens president har stadfäst lagen om inkomstdatasystemet 12.1.2018. Lagen träder i kraft 16.1.2018.

Genomförandet av inkomstregistret framskrider som planerat

Inkomstregisterprojektet genomför inkomstregistret inom den planerade tidtabellen så att inkomstregistret kan införas den 1 januari 2019. Leverantörerna av ekonomiförvaltningssystemen har börjat förbereda sina programvaror för inkomstregistrets införande. Systemleverantörerna får börja testa sina gränssnitt från 1.3.2018 i samarbete med projektet. I den första fasen kommer uppgifterna i inkomstregistret att användas av Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. De börjar testa de tekniska gränssnitten enligt samma tidsplan i början av mars.

Vill du hålla dig uppdaterad om inkomstregistret?

Prenumerera på ett nyhetsbrev om inkomstregisterprojektet. I våra nyhetsbrev ger vi aktuell information om inkomstregistret och hur projektet framskrider. Vi skickar nyhetsbreven per e-post med cirka två månaders intervall. Det är fritt för var och en att prenumerera på nyhetsbrevet.

Sätt upp dig på sändlistan

Ytterligare information:

 Inkomstregistret samlar inkomstuppgifterna på ett ställe

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi tulotietojärjestelmää koskevan lainsäädäntökokonaisuuden (eduskunta.fi, på finska)