Kom med och berätta om dina erfarenheter om inkomstregistret

15.5.2019

Inkomstregistret samlar in information om inkomstregistrets användartillfredsställelse samt erfarenheter av användningen av inkomstregistret med en surveyundersökning. Du kan delta i undersökningen genom att besvara enkäten (www.webropol.fi). Enkäten är öppen fram till den 16.6.2019.

"Vi samlar kontinuerligt in observationer om inkomstregistrets verksamhet av de som använder inkomstregistrets tjänster. Nu vill vi ha en mer övergripande uppfattning om hur inkomstregistret fungerat under början av året. I undersökningen mäts kundernas användarupplevelse. Undersökningarna kommer även att fortsätta under de kommande åren, vilket innebär att jämförelseuppgifter samlas in", berättar direktören för Inkomstregisterenheten Terhi Holmström.

Man kan delta i undersökningen om man anmält uppgifter till inkomstregistret eller använt inkomstregistrets e-tjänst. Vi hoppas få med bokföringsbyråer, företrädare för företag samt hushållsarbetsgivare i undersökningen. En separat länk till enkäten skickas till informationsanvändare och programvaruhus.

Uppgifterna utnyttjas för utvecklingen av inkomstregistret. Undersökningens uppgifter behandlas anonymt och på ett säkert sätt.

"Vi hoppas att så många av inkomstregistrets användare som möjligt kunde spendera 5 minuter tid på att berätta för oss vad som fungerar väl i inkomstregistret och vad vi ännu kunde förbättra. Resultaten är helt säkert nyttiga för alla, som använder inkomstregistret", uppmuntrar Holmström.

Du kan delta i inkomstregistrets undersökning av kundtillfredsställelse fram till den 16.6.2019 här (www.webropol.fi).