Katso-tjänsten upphör − så här uträttar en representant för ett utländskt företag ärenden elektroniskt

26.6.2020

En representant för ett utländskt företag kan inte längre använda Katso-koder eller Katso-fullmakter från och med 1.1.2021.

I stället för Katso-koder används en ny identifierare för utlänningar (UID) som tas i bruk i identifieringstjänsten för utländska medborgare, det vill säga i tjänsten Finnish Authenticator.

Ta i bruk identifieringstjänsten för utländska  medborgare (Finnish Authenticator) och ansök om en Suomi.fi-fullmakt

Identifieringstjänsten för utländska personer kan användas av en person som representerar ett utländskt företag, det vill säga uträttar ärenden elektroniskt på företagets vägnar. Utöver mobilapplikationen Finnish Authenticator behöver representanten för det utländska företaget alltid även en Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta företagets inkomstregisterärenden elektroniskt i Finland. Suomi.fi-fullmakten måste ansökas separat.

En utlänning kan med hjälp av den nya applikationen Finnish Authenticator och Suomi.fi-fullmakten uträtta ärenden i inkomstregistret från och med början av hösten 2020. Mobilapplikationen och Suomi.fi-fullmakten kan tas i bruk omedelbart. Det nya identifieringssättet har lagts till i Suomi.fi-identifieringstjänsten.

Katso-tjänsten används jämsides med det nya identifieringssättet fram till slutet av 2020 varefter användningen av Katso-tjänsten upphör.

Anvisningar för utländska personer om att ta i bruk identifieraren (UID) finns på sidan Information om identifikation (suomi.fi).

Ytterligare information